Felix vill ha krydda på tillvaron..


Matte!! Var det den här kryddburken du ville att jag skulle ta fram åt dig?


Greta Andersson © 2000.
Fotograferat med en Sony Mavica FD83 Digitalkamera.
Grafiken tillverkad i Paint Shop Pro 6.0