Ekorrn' satt i granen??? Eller var det Felix satt i granen??


Greta Andersson © 2000.
Fotograferat med en Sony Mavica FD83 Digitalkamera.
Grafiken tillverkad i Paint Shop Pro 6.0